Fabrikanten en/of leveranciers hebben onderstaande prijswijzigingen (stijgingen) aangekondigd.
Prijsverhogingen zijn meestal het gevolg van duurdere staal- en/of koperprijzen (inkoop), andere grondstoffen en nieuwe milieuvriendelijke productieprocessen.

Vanaf 1 januari 2017 A partir de 1 janvier 2017:
VASCO
  Ventilatie: +3,5%
  Vloerverwarming: +2%
  Radiatoren design: +2%
BEGETUBE:
+11%